CÔNG TY TNHH ĐT XD PT BĐS RỒNG VÀNG
Tuyển dụng

Những thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ có hiệu lực từ năm 2021

Những thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ có hiệu lực từ năm 2021

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai sẽ chính thức có hiệu lực từ 8.2.2021, trong đó có một số điểm thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ.

Những thay đổi quan trọng về sổ đỏ có hiệu lực từ 2021

Tin liên quan